คู่มือการติดตั้งระบบเมลไคล์เอนต์

IMAP และ POP3 คืออะไร
       คือโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการดาวน์โหลดจดหมายจากเมลเซิร์ฟเวอร์ มายังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อการรับส่งจดหมายด้วยโปรแกรมเมลไคลเอนต์ เช่น Microsoft Outlook, Thunderbird หรืออุปกรณ์มือถือ ได้

IMAP และ POP3 แตกต่างอย่างไร

  • IMAP มีความสามารถในการเข้าถึงแบบออนไลน์หรือเป็นแบบโต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถดึงเฉพาะหัวข้อจดหมาย ตัวจดหมาย หรือค้นหาจดหมายที่ตรงกับความต้องการ และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะจดหมายที่เมลเซิร์ฟเวอร์ได้ เช่นเมื่อมีการลบจดหมาย การสร้างแฟ้มใหม่ระบบจะเปลี่ยนแปลงที่เมลเซิร์ฟเวอร์ด้วย ลักษณะนี้มีข้อดีคือผู้ใช้งานสามารถอ่านจดหมายจากที่ใดก็ได้ เนื่องจากจดหมายถูกเก็บอยู่ในเมลเซิร์ฟเวอร์
  • pop3 ออกแบบมาให้ทำงานแบบออฟไลน์ หน้าที่หลักของ pop3 จึงเป็นการดาวน์โหลดจดหมายจากเมลเซิร์ฟเวอร์มาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน และลบจดหมายออกจากเมลเซิร์ฟเวอร์ หลังจากนั้นการดำเนินการใดกับจดหมายจะเกิดกับจดหมายที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเท่านั้น

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การรับแบบ IMAP

  • เซิรฟเวอร์ IMAP : nontri.ku.ac.th
  • ชนิดระบบป้องกัน : SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)
  • พอร์ด : 993

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การส่ง SMTP

  • เซิรฟเวอร์ SMTP : nontri.ku.ac.th
  • ชนิดระบบป้องกัน : TLS (ยอมรับทุกใบรับรอง)
  • พอร์ด : 587 หรือ 25

Note.

  • Limited to sending to 30 recipients per message
  • Limited to sending 100 messages per day
>> คู่มือการติดตั้งระบบเมลไคล์เอนต์

 


 
 

©2009 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5620951-6 ต่อ 2501 Helpdesk ต่อ 2541-3 โทรสาร 02-5620950