ขั้นตอนการแจ้งสแปมเมล (Spam Mail) บนเครือข่ายนนทรี

สแปมเมลคือ จดหมายที่ส่งมาให้กับผู้รับ โดยผู้รับอาจไม่ต้องการ ปัจจุบันมีการส่งสแปมเมลกันมาก เช่น จดหมายหลอกลวง (Phishing mail) จดหมายโฆษณาสินค้า จดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ชักชวนหรือดำเนินการในลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจดหมายที่ชักชวนให้เข้าไปยังเว็บไซต์ลามก เว็บไซต์เล่นการพนัน หรือการซื้อขายสินค้าบางอย่างที่ผิดกฏหมาย

ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับจดหมายขยะและจดหมายหลอกลวง

1.       อ่านและพิจารณาข้อมูลที่ได้รับทางอีเมลอย่างระมัดระวัง

2.       ไม่เข้าไปเว็บไซต์ที่ส่งมาพร้อมเนื้อความของเมล โดยส่งมาจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่มั่นใจว่าผู้ส่งเป็นใคร

3.       ไม่หลงเชื่อ ไม่ตอบกลับ ไม่คลิ๊กลิงค์และแจ้งสแปมเมมายัง antispam@ku.ac.th แล้วลบเมลฉบับนั้นทิ้งไป สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะไม่ร้องขอรหัสผ่าน (Password) จากท่าน ท่านจะต้องรักษารหัสผ่านของท่านเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยให้ผู้ใดรับทราบ

4.       กรณีที่ท่านหลงเชื่อตอบกลับหรือคลิ๊กลิงค์ของเมลหลอกลวงดังกล่าว ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันที และแจ้งปัญหาสแปมเมลได้ที่ antispam@ku.ac.th

ผู้ใช้งานสามารถแจ้งสแปมเมล (Spam Mail) มายังผู้ดูแลระบบที่ e-mail: antispam@ku.ac.th โดย forward email รูปแบบ “As Attachments” มีขั้นตอนดังนี้

·        KU webmail

·       windowslivemail.jpg Window live Mail

·       Outlook_Express.gif Outlook Express

·       Outlook.gif Microsoft Outlook

·        MoZilla Thunderbird

·        Eudora 8.0

 

==============================================

 

1.      แจ้งผ่านระบบ KU เว็บเมล

·       เลือกจดหมายที่ต้องการแจ้ง Spam แล้วคลิกที่เมนู Forward as attachment

 

 

·       ระบบจะแนบไฟล์ “.eml” มาให้ และที่ช่องผู้รับส่งมายัง antispam@ku.ac.th

 

 

 

==============================================

2.      windowslivemail.jpg Window live Mail

·       เลือกจดหมายที่ต้องการแจ้ง Spam แล้วคลิกขวาเลือก ส่งต่อเป็นส่งที่แนบมา (Forward as attachment)

 

·       ส่งถึง e-mail : antispam@ku.ac.th

 

==============================================

3.      Outlook_Express.gif แจ้งผ่าน Outlook Express

·       เลือกจดหมายที่ต้องการแจ้ง Spam แล้วคลิกขวา เลือก Forward As Attachment

 

·       ส่งถึง e-mail: antispam@ku.ac.th

 

==============================================

4.      Outlook.gif แจ้งผ่าน Microsoft Office Outlook 2007

·       เลือกจดหมายที่ต้องการแจ้ง Spam แล้วคลิกที่เมนู Actions > Forward as Attachment

 

·       ส่งถึง e-mail: antispam@ku.ac.th

 

==============================================

5.        แจ้งผ่าน MoZilla Thunderbird

·       เลือกจดหมายที่ต้องการแจ้ง Spam แล้วคลิกขวา เลือก Forward as Attachments

·       ส่งถึง e-mail: antispam@ku.ac.th

 

 

==============================================

 

 

6.         แจ้งผ่าน Eudora

·       เลือกจดหมายที่ต้องการแจ้ง Spam แล้วคลิกขวา เลือก Forward as Attachments

 

·       ส่งถึง e-mail: antispam@ku.ac.th